Home|Favorite|中文版

Product:

Contact Us

Contact Information

Address: 45.GUXING RD.FOSHAN GUANGDONG.P.R.CHINA
Postcode: 528051
TEL: 0086-757-63313388
Sell Hot-line: 0086-757-63313526
Service Hot-line: 0086-757-63313456
FAX: 0086-757-63313300
E-mail: lanjian@
Website: http://www.Sales Hot-line

product category

Contact Person

contact number

E-mail

DIODE/TRANSISTOR/

MOSFET/IC

Xu Li

0086-757-63313388-3203

xuli@

Mei Shengxiong

0086-757-63313388-3105

meishengxiong@

OEM

Tan Jie

0086-757-63313388-6018

tanjie@

Jin Hongwei

0086-757-63313388-6017

jinhongwei@